Tulosta |Muuta tekstikoko

Osatyökykyinen työyhteisössä

Työyhteisöön voi tulla osatyökykyinen työntekijä kolmella tavalla: työnantaja voi rekrytoida osatyökykyisen työntekijän, tällainen työntekijä voidaan sijoittaa työpaikalle esimerkiksi sosiaalisen yrityksen kautta tai jo työyhteisöön kuuluvan henkilön työ- ja toimintakyky voivat muuttua tapaturman tai vaikean sairauden vuoksi.

Kun työpaikalla on osatyökykyinen henkilö, on hyvä muistaa, että...

  • sairauslomalla olevan työntekijän on syytä olla yhteydessä työpaikan työterveyshuoltoon ja lähiesimieheen – samat tahot ovat muutenkin tärkeä tuki osatyökykyiselle
  • Kesäkuusta 2012 alkaen työnantajalta ja työterveyshuollolta on alettu edellyttää aiempaa tiiviimpää työntekijän sairauspoissaolojen seurantaa ja laajempaa tukea työkyvyn heikettyä, lisätietoa Työterveyslaitoksen sivuilta
  • osa-aikaisen töissä jatkamisen ja töihin palaamisen tueksi on saatavilla osasairauspäivärahaa
  • osatyökykyisen työskentely voi vaatia työtehtävien tai työympäristön uudelleenjärjestelyä, työpaikan tekemistä esteettömäksi
  • työntekijän ja työn yhteensovittaminen on tärkeä tavoite, jonka toteuttamiseksi on tietyissä tapauksissa mahdollista hakea tukea ulkopuolisilta tahoilta
  • jos tarvitaan esimerkiksi uudelleenkoulutusta tai muita suurempia muutoksia, tukea voi hakea muun muassa TE-toimistolta tai työeläkelaitoksilta ammatillisena kuntotuksena
  • työkykyä ylläpitävä toiminta on tärkeää: jäljellä olevan työkyvyn vaaliminen ennaltaehkäisee ongelmia.
Asenne  Crohnin tauti  Esteettömyys  Haasteet  Harjoittelu  Kipu  Mallin työt  Muutos  Opiskelu  Pitkäaikaissairas  Remissio  Reuma  Reumapoliklinikka  Sairastuminen  Tukiverkko  Turvotus  Työ  Työelämä  Työergonomia  Työura  Unelma  Vertaistuki  Väsymys