Tulosta |Muuta tekstikoko

Työkokeilu-3kk työelämässä-voimavarat eivät riittänetkään

Kysymys:

Olin ollut 2 vuotta sairauslomalla vakavan toistuvan masennuksen takia. 3 kk:n työkokeilu meni kohtuu hyvin ja palasin "kuukausipalkkalaiseksi". Oikea työelämä ei ollutkaan sitä mitä se työkokeilun aikana oli: lääkitystä jouduttiin lisäämään ja lisäämään. Tällä hetkellä (3kk töissä) en koe enää olevani työkykyinen. Työnantaja saa perusteet ilmeisesti irtisanoa koska "työkykyni on nyt todistetusti alentunut". Miten minulle käy? Irtisanomisajan jälkeen joudunko työttömäksi vai sairauslomalla siihen asti kunnes lääkäri toteaa minut työkykyiseksi? Saanko Kelan sairauspäivärahaa vai Eläkeyhtiön kuntoutusrahaa jota sain ennen työkokeilua vuoden

nimim: HuolestunutMies

Vastaus:
17.01.2013

Hei!

Ensiksi kannattaa aloittaa ottamalla yhteyttä työterveyshuoltoon. Tilanteessanne on syytä käydä läpi eri vaihtoehdot työterveyshuollon, työnantajan ja tarvittaessa työeläkelaitoksen edustajan kanssa - kannattaa ottaa selvää ainakin siitä, mitä kuntoutuskeinoja olisi vielä olemassa. Entä auttaisiko tällä hetkellä Kelan osapäiväraha. Sen tuella on mahdollista työskennellä tilapäisesti osa-aikaisesti. Pidemmällä tähtäimellä toimeentulon kannalta työssä jatkaminen olisi toki ensisijainen vaihtoehto.

Irtisanominen työnantajan puolelta edellyttää työsopimuslain (55/2001) mukaan sitä, että työkyky on niin pitkäaikaisesti ja olennaisesti heikentynyt, ettei sopimuksen jatkamista voida kohtuullisesti katsoen edellyttää. Tämän perusteen täyttyminen tapauksessanne riippuu tilanteen yksityiskohdista ja kokonaistulkinnasta. Tarvittaessa voitte tiedustella apua työpaikan luottamusmieheltä, ammattiliitostanne tai työsuojeluviranomaiselta. Itseään ei pidä irtisanoa, sillä jos irtisanoutuminen tulkitaan perusteettomaksi, tämä vaikuttaa työttömyysturvan saamiseen.

Jos edessä kuitenkin olisi irtisanominen, tilanteen jatko riippuisi terveydentilastanne. Jos lääkäri arvioisi sairausloman tarpeelliseksi, sairausloma tulisi kestämään määrätyn ajan. Työhistoriastanne ja työelämään olevasta kytkennästä riippuen kyseeseen voisi mahdollisen sairausloman jälkeen tulla työeläkelaitoksen tai Kelan kuntoutusetuudella tuettu kuntoutus. Työkyvyttömyyden pitkittyessä tulee harkittavaksi määräaikaisen (kuntoutustuen) tai toistaiseksi myönnettävän työkyvyttömyyseläkkeen hakeminen. Tällöin voidaan selvittää sitä, olisiko osatyökyvyttömyyseläke ja sen ohella tapahtuva osa-aikainen työskentely mahdollista. Silloin, kun terveytenne ja työkykynne tulkitaan riittäviksi, Teidän tulee hakeutua työttömäksi työnhakijaksi. Työttömällä työnhakijalla on mahdollisuus TE-toimistojen (työvoimatoimistojen) harkinnanvaraisiin kuntoutuspalveluihin. Kannustan etsimään keinoja työelämässä jatkamiseksi - työkokeilusta selviäminen sairausloman jälkeen on ilman muuta myönteinen merkki.

Ystävällisin terveisin,
Aura Pasila, Takaisin toimeen -tiimi

Asenne  Crohnin tauti  Esteettömyys  Haasteet  Harjoittelu  Kipu  Mallin työt  Muutos  Opiskelu  Pitkäaikaissairas  Remissio  Reuma  Reumapoliklinikka  Sairastuminen  Tukiverkko  Turvotus  Työ  Työelämä  Työergonomia  Työura  Unelma  Vertaistuki  Väsymys