Tulosta |Muuta tekstikoko

Työkyvyttömyyseläkeläisen työtapaturma

Kysymys:

Satunnaisesti töissä käyvä muun sairauden vuoksi jo ennestään työkyvyttömyyseläkkeelä oleva loukkaantuu työtapaturmassa. Mikäli sairausloma jatkuu enimmäisajan 300 pv, hänellä lienee oikeus ko. ajalta sairauspäivärahaan, koska se on suurempi kuin työnantajan maksama palkka sairausloman alkuviikoilta. Entäpä, jos ei olekaan työkykyinen vielä tuon 300 päivän jälkeenkään, onko vaan tyydyttävä elämään normaalilla työkyvyttömyyseläkkeellä, jos ei enää ansiotöihin pysty, vai voiko saada jotain lisäkorvausta? Eri tietolähteissä mainitaan, että mikäli on edelleen työkyvytön, voi hakea työkyvyttömyyseläkettä. Mutta kun se on jo...

nimim: Seija

Vastaus:
16.10.2012

Hei!

Tilanne on melko harvinainen, joten neuvon ensisijaisesti ottamaan yhteyttä työpaikan lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta vastaavaan vakuutusyhtiöön.

Kun kyseessä on työtapaturma, Kelan maksaman sairauspäivärahan sijaan ensisijainen korvaus tulee tapaturmavakuutuksen kautta. Sairauspäivärahaa maksetaan vain, jos sen suuruus ylittäisi tapaturman perusteella maksettavan päivärahan. Mahdollisen sairauspäivärahan osalta voitte olla yhteydessä Kelaan. Sairauspäiväraha määräytyy eläkkeellä olon aikana ansaittujen tulojen perusteella.

Työtapaturman perusteella voidaan edellytysten täyttyessä maksaa vuoden ajan päivärahaa ja tämän jälkeen tapaturmaeläkettä. Niitä voidaan maksaa myös osakorvauksena. Pysyvästä haitasta voidaan maksaa haittarahaa. Lisäksi korvauksia voi saada määrättyihin erityiskustannuksiin.

Yleisesti tapaturmavakuutuslain perusteella myönnettävä päiväraha ja tapaturmaeläke sekä tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain nojalla myönnetty ansionmenetyskorvaus ovat työkyvyttömyyseläkkeeseen (oletan, että kyseessä on työeläkejärjestelmän kautta maksettava työkyvyttömyyseläke) nähden ensisijaisia etuuksia eli ne vähennetään työkyvyttömyyseläkkeestä. Haittarahaa ja määrättyjä erityiskorvauksia ei yhteensoviteta. Pääsääntöisesti erilaisia ansionmenetyskorvauksia ei ole mahdollista saada täysimääräisinä useammasta lähteestä yhtäaikaisesti.

Ystävällisin terveisin,
Aura Pasila, Takaisin toimeen -tiimi

Asenne  Crohnin tauti  Esteettömyys  Haasteet  Harjoittelu  Kipu  Mallin työt  Muutos  Opiskelu  Pitkäaikaissairas  Remissio  Reuma  Reumapoliklinikka  Sairastuminen  Tukiverkko  Turvotus  Työ  Työelämä  Työergonomia  Työura  Unelma  Vertaistuki  Väsymys