Tulosta |Muuta tekstikoko

kuntoutustuki ja opiskelu/työnteko

Kysymys:

Olen jäämässä kuntoutustuelle. Onko ammatillinen kuntoutus mahdollista yksityisessä koulussa? Voiko kela harkinnanvaraisesti makaa lukukausimaksun 2000euroa?
Entä jos perustaisin toiminimen vaikuttaako se jotenkin kuntoutustukeen? Takoituksenani olisi tehdä työtä pienellä voitolla.


nimim: Kunttoutuja

Vastaus:
05.07.2012

Hei,

jos vakiintunutta yhteyttä työelämään ei ole, ammatillista kuntoutusta haetaan yleensä Kelalta. Kela voi tukea ammatillisena kuntoutuksena poikkeustapauksissa myös maksullista koulutusta, mutta pääsääntöisesti koulutuksen tulisi olla maksutonta. Ratkaisu perustuu tapauskohtaiseen harkintaan eli muun muassa työllistymismahdollisuuksiin. Kannattaa lähteä selvittämään asiaa Kelan kautta.

Kelan maksamalla määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä eli kuntoutustuella voi hankkia työtuloja enimmillään 713,73 euroa (bruttona) kuukaudessa ilman, että se vaikuttaa eläkkeeseen. Ennen työn aloittamista pitää ilmoittaa työskentelystä Kelalle. Työskentely voidaan kirjata osaksi kuntoutussuunnitelmaanne. Jos saisitte työeläkelaitoksen maksamaa kuntoutustukea, tulisi työstä ilmoittaa myös työeläkelaitokselle. Tässä tapauksessa ansaintaraja määräytyisi aiempien ansioiden perusteella, mutta se olisi kuitenkin täyden kuntoutustuen tapauksessa ainakin 713,73 euroa (bruttona).

Kesäisin terveisin,
Aura Pasila, Takaisin toimeen -tiimi

Asenne  Crohnin tauti  Esteettömyys  Haasteet  Harjoittelu  Kipu  Mallin työt  Muutos  Opiskelu  Pitkäaikaissairas  Remissio  Reuma  Reumapoliklinikka  Sairastuminen  Tukiverkko  Turvotus  Työ  Työelämä  Työergonomia  Työura  Unelma  Vertaistuki  Väsymys